Tumblelog by Soup.io
 • marcuu
 • kalosz
 • sober
 • coloredgrayscale
 • nuri
 • k42
 • drrezed
 • geek4life
 • wilcza
 • positionnement
 • thatsridicarus
 • bojangirl09
 • niemcu
 • sliv3r
 • brianstorm
 • jabberwock
 • wreddu
 • decarabia
 • juliemill
 • kotlettinizkartofllini
 • svgiharafragilistic
 • kuzaj
 • monron
 • lejibet
 • Veritox
 • machia
 • seventrust
 • Qinu
 • Dorin11
 • puddding
 • nothingtown
 • elchupacabra
 • compadrekg
 • MyBlackWings
 • koncjusz
 • inajaa
 • schwarzrotes
 • vogelsang
 • phr33k
 • cannabis
 • misell
 • iwillbefine
 • lutoma
 • bloodrainbow
 • avaritia
 • pkz451
 • Hyrule
 • fashionbeauty
 • godeatgod
 • AdikTheOne
 • szczotaomnomnom
 • SQuall-Kun
 • szaaatan
 • agatoni
 • gnocco
 • nika-ratte
 • felicius12
 • The-Chat
 • dontmakemeangry
 • 18alexa18
 • zuquatro
 • Muska
 • hotgirls
 • zarazwracam
 • Inaniel
 • Jimjohn
 • peper
 • ztymwszystkimsam
 • extremesuppenkaspering
 • patzi
 • SeizetheNight
 • angelsdemon
 • dkdudhdudhdudzdzdz
 • Buena
 • darkred
 • 6millionpesoman
 • ambassadorofdumb
 • guyver
 • challder
 • Adonis
 • it-companies
 • Isnogud93
 • majenki
 • matthewselvin
 • henrysilas
 • wooboog
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

Reposted byvolertai666picakus

June 22 2018

People with schizophrenia account for more than one in 10 suicide cases

A new study shows that people with schizophrenia account for more than one in 10 cases of suicide in Ontario, and that young people are disproportionately affected. People with schizophrenia also had more contact with the health care system, pointing to an opportunity to intervene. The researchers emphasize the need for early suicide risk assessments to reduce risks.
1184 de0d 500
6609 5dfb 500
Reposted fromteijakool teijakool viaghalbadious ghalbadious
3403 1ad4 500
Fotografie są lekarstwem dla oczu, słowa dla duszy. 
— #41
Reposted fromffina ffina viakasmii kasmii
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
2273 d1b9 500
Reposted fromcontigo contigo viaoski oski
Reposted fromSardion Sardion viaoski oski
"You know, it's funny; when you look at someone through rose-colored glasses, all the red flags just look like flags." 
Reposted frompanicstricken panicstricken viaSkydelan Skydelan
5039 438a 500
9155 f8c0 500
Reposted frommatwin matwin viaSkydelan Skydelan
5890 9ef9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaNayu Nayu
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaSkydelan Skydelan
Reposted fromFlau Flau
1801 5f0a 500
stevie
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaNayu Nayu
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl